top of page
  • Pimento

Jongerenparticipatie: een containerbegrip?

Bijgewerkt op: 17 feb. 2023

Jongerenparticipatie = jongeren betrekken


Participatie; een populair woord dat je overal ziet opduiken in beleidsnota’s, missies en visies. Juist omdat het zo vaak gebruikt wordt, zoveel kan betekenen en er verschillende vormen van bestaan, is het uitgegroeid tot een containerbegrip. Participatie kan heel veel zijn:

  • Je medewerkers informeren over gemaakte beslissingen. Participatie!

  • Aan buurtbewoners vragen wat hun noden zijn bij de aanleg van een nieuw park? Participatie!

  • Leerkrachten laten brainstormen over de invulling van de pedagogische studiedag? Participatie!

  • Jongeren beslissingsrecht geven bij de opmaak van een vrijetijdsbeleid op het internaat waar ze verblijven? Participatie!

  • Een leerlingenraad? Participatie!

Het komt erop neer dat je mensen actief betrekt bij iets wat hen aanbelangt. Vaak worden beslissingen voor een bepaalde doelgroep gemaakt door mensen die zelf niet tot die doelgroep behoren. Hierdoor vertrek je vanuit veronderstellingen zoals ‘we denken dat dit zal aanslaan bij ...'


Betrek en/of bevraag de doelgroep bewust in plaats van veronderstellingen te maken. Dat is namelijk participatie!


Iedereen kan participeren, ook jongeren


Participatie is toepasbaar en relevant voor iedereen. Elke persoon is op hun manier leefwereldexpert van hun doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan ouderen in een woonzorgcentrum, medewerkers in een bedrijf, kleuters in de kleuterschool of jongeren binnen een jeugdwerking.


Wil je jongeren goed informeren, actief laten meedoen, meepraten en/of meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn? Dan doe je aan jongerenparticipatie. Jongeren zijn expert in jongeren zijn.


Participatie is relevant bij alle doelgroepen, de expertise van Pimento ligt bij de doelgroep jongeren. We proberen jongeren in verschillende contexten weerbaar en gelukkig te maken door ze een stem te geven.


Wist je dat het een officieel kinderrecht is voor kinderen en jongeren om hun mening te uiten over beslissingen die hen aangaan?

Bevragen vs. activeren


Participatie kan je opdelen in twee vormen: bevragen en activeren. Beide vormen kunnen afwisselend of aanvullend voorkomen in eenzelfde participatieproject.Bij bevragen zet je de expertise van jongeren in door informatie te verzamelen. Achteraf ga je hiermee aan de slag. Bevragen is de meest laagdrempelige vorm van participatie waarbij je het eindresultaat en de bijhorende acties nog in eigen handen hebt (top-down). Voorbeelden van bevragen zijn een enquête en een ideeënbus.


TIP: Laat jongeren weten waarom ze bevraagd worden en wat er achteraf wel of niet met de bevraging gebeurt.

Bij activeren krijgen jongeren een actievere rol om mee van onderuit (bottom-up) vorm te geven aan het eindresultaat van een project. Jongeren krijgen niet alleen een stem, maar ook een (beperkt) mandaat. Ze gaan echt actief aan de slag. Ze worden bijvoorbeeld ingeschakeld als (mede)beslisser of coproducent.


245 weergaven

Comments


bottom of page