• Pimento

Onderwijs: wat levert een participatieproject op?

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019

"Mijn directeur vraagt wat zo'n participatieproject oplevert"

In een intakegesprek wordt dat vaak gezegd. Dat is ook niet raar. Je steekt er veel energie in, vaak ook wat geld of ten minste werkuren. Dan kan je beter op voorhand inschatten wat het oplevert:

  • jongeren die zich meer betrokken voelen

  • meer vaardigheden

  • soms zelfs betere punten op school

  • een betere band met de volwassenen

  • ...


In het begin voelden we ons erg verveeld bij die vraag


Ergens kan je niets beloven - maar hoop je natuurlijk dat het voor iedereen interessant geweest zal zijn. Moesten we misschien impactmetingen doen om de toegevoegde waarde te 'bewijzen'?


Maar daar zijn we van losgekomen.


Want goede participatie betekent altijd een onbekende deur openzetten.

Weet je op voorhand al wat het zal opleveren? Dan heb je te veel gestuurd en heb je vaak zelfs geen participatie nodig. Dat wil niet zeggen dat participatie een losgeslagen race zonder parcours is.


Waarom is participatie nodig?


De vraag is niet: wat gaat dat ons in de toekomst opleveren?

De vraag is:

  • Waarom zou ik nu investeren in participatie?

  • Waar zit nu de noodzaak?

  • Wat kan ik niet bereiken zonder er jongeren bij te betrekken?


Vanuit concrete noodzaak


Die vraag is niet hypothetisch.

Ze is concreet, meetbaar en essentieel. Als het project vertrekt vanuit een noodzaak heb je er minder nood aan om een hypothetische bijkomende meerwaarde voor de toekomst te bewijzen.


Concreet?

Je zou kunnen zeggen dat een leerlingenraad misschien oplevert dat leerlingen engagement leren op te nemen, dat ze mee vanuit de organisatie leren denken, leren debatteren, enzovoort.


Maar dat zijn vaardigheden die je ook op veel andere manieren kan leren. Goedkoper, eenvoudiger en efficiënter zelfs. Daar hoef je niet per se een participatie-orgaan voor op te richten.


Waarom is een leerlingenraad noodzakelijk voor een school?


Dat is veel interessanter om over na te denken.

Bijvoorbeeld: we willen een leerlingenraad omdat we eigenlijk zeer weinig weten over het welzijnsklimaat van de school en hoe we dat kunnen verbeteren. Daarom bevragen we structureel jongeren via de leerlingenraad om de vinger aan de pols te kunnen houden.


Wil je directeur niet meestappen in een participatieproject omdat de effecten op lange termijn vaag zijn? Overtuig die dan door de noodzaak op korte termijn in de verf te zetten.

68 weergaven