• Pimento

Wanneer de stekker eruit trekken?

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019

Idealiter hoeft dat nooit.


Waar loopt het mis?


Evalueer je projectplan als:

  • je niet meer weet waarom je aan participatie doet (bv. het klassieke verhaal van een leerlingenraad).

  • je voelt dat je jongeren telkens weer verliest.

  • de jongeren die je hebt aangetrokken er niet met de juiste motivatie zijn (bv. gewoon om les te missen).

  • er veel weerstand is vanuit je volwassenenteam.

  • de volwassenen eigenlijk de uitvoerende taken van de jongeren moeten overnemen, anders komt er niets van in huis.

  • de participatie weinig meerwaarde biedt voor jou, de organisatie en/of de jongeren.

  • het kader niet meer duidelijk is. Wat mogen jongeren doen/beslissen? Wat is de rol van de volwassenen?

  • er chronisch te weinig tijd is om het project grondig op te volgen en uit te voeren.

Gooi niet meteen alles overboord


Probeer heel concreet te achterhalen waarom het project niet loopt zoals gehoopt. Soms gaat het over kleine bijsturingen of dingen benoemen en ben je zo weer vertrokken!

24 weergaven