• Pimento

Vijf tips voor een succesvol participatieproject

Bijgewerkt op: 16 dec. 2019

1. Voorbereiding is key

Neem voldoende voorbereidingstijd. Hoe meer verantwoordelijkheid je bij je jongeren legt, hoe uitgebreider je voorbereiding moet zijn. Bij het opstellen van een actieplan ga je het beste niet over één nacht ijs.


2. De juiste rol

Kies de juiste rol uit de participatietrap voor de jongeren in je organisatie. De ene is niet beter dan de andere. Kies een rol op basis van wat je wilt bereiken en van welke middelen je ter beschikking hebt.


3. Communiceer helder!

Je kan niet te veel informeren. Zorg dat alle actoren in je organisatie op de hoogte zijn van de gemaakte keuzes. Wees transparant over de doelen en de beperkingen. Geef jongeren niet de indruk dat ze alles mogen beslissen als ze enkel adviseur zijn. Vertel je medewerkers wat je van hen verwacht tijdens het participatieproject. Heb je bepaalde specifieke verwachtingen? Spreek ze dan ook uit.


4. Geef terug

Krijg je iets van de jongeren? Geef dan ook iets terug. Hou de jongeren regelmatig op de hoogte van het project of van wat de organisatie beslist heeft. Heb je bijvoorbeeld een bevraging gedaan over de toekomst van de schoolspeelplaats? Geef dan ook regelmatig updates over wat er ondertussen gebeurd is met de input. Dat stimuleert de betrokkenheid in de organisatie.


5. Durf los te laten

Jongeren kunnen geen verantwoordelijkheid opnemen als de organisatie de touwtjes te strak in handen houdt. Dat is soms spannend. Je weet niet wat je project gaat opleveren. Voor je eigen gemoedsrust en het comfort van de jongeren denk je het beste op voorhand na over het kader waarbinnen de jongeren mogen ‘freewheelen‘.

Communiceer transparant over wat de grenzen zijn. Dat zijn meestal ideologische en juridische grenzen. Jongeren die een actie willen organiseren tegen homofobie mogen natuurlijk niet de muren met graffiti bespuiten om hun boodschap duidelijk te maken. Laat je jongeren de rol van producent opnemen? Laat hen dan na de afspraken ook écht kiezen. Past het binnen de ideologische en juridische grenzen? Dan doet het er niet toe dat hun keuzes anders zijn dan die van volwassenen. Dat is juist de kracht van jongerenparticipatie.

27 weergaven