• Pimento

Participatie voor dummies

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019

Participatie hoeft niet moeilijk te zijn.

Voor succesvolle participatie moet je wel een aantal dingen voor ogen houden.

In een notendop moet je een antwoord formuleren op deze vragen:

  • Wat wil je doen?

  • Waarom wil je dat doen?

  • Hoe ga je dat doen?


Wat wil je doen met je participatieproject?


Er zijn twee vormen van participatie: door bevraging of door activering.

  1. Bevragingen zijn interessant om informatie te verzamelen vanuit de expertise van jongeren.

  2. Bij activeren krijgen de jongeren een actievere rol om het eindresultaat van het participatieproject mee vorm te geven.


Waarom een particatietraject?


Dé hamvraag natuurlijk.

Waarom wil je een participatietraject doen? Wat levert het jullie en de jongeren op om op die manier aan de slag te gaan?


Hoe voer je je participatieplan uit?


De effectieve uitvoering hangt af van meerdere factoren:

  • Hoe groot is het project?

  • Hoeveel mensen zijn erbij betrokken?

  • Op welke termijn is het project gepland?


Hou de essentie in het oog


Minstens even belangrijk: blik tijdens de voorbereiding en uitvoering van participatieprojecten altijd terug op de antwoorden op deze vragen.

Zo voorkom je dat je plots een heel andere richting inslaat en blijf je bij de essentie van je participatieproject.


Maar ... is dat niet heel veel werk, zo'n participatieproject?

123 weergaven