• Pimento

Onderwijs: werken aan transversale sleutelcompetenties dankzij participatie

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019

Jongerenparticipatie kan een grote meerwaarde opleveren, zowel voor de school als voor de leerlingen:

  1. Als school activeer je leerlingen en leerkrachten om mee te bouwen aan een gedragen, warm schoolklimaat.

  2. Je stimuleert bestaande vaardigheden en competenties of geeft ruimte aan jongeren en leerkrachten om daarin te groeien.


Transversale sleutelcompetenties burgerschapscompetenties


Met de nieuwe eindtermen voor de eerste graad die sinds september 2019 van kracht zijn, moedigt de overheid scholen aan om te werken aan burgerschapscompetenties. Via een participatieproject werk je aan de volgende eindtermen van die sleutelcompetentie.


Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven:


  • ET 7.8 De leerlingen participeren actief in schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen.° (transversaal - attitudinaal)

  • ET 7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de samenleving. (transversaal)

  • ET 7.10 De leerlingen onderscheiden inspraak, participatie en besluitvorming in schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. (transversaal)

  • ET 7.15 De leerlingen lichten manieren van vertegenwoordiging, deelname aan macht en democratische besluitvorming toe voor zover die relevant zijn voor hun eigen leefwereld.

75 weergaven