• Pimento

Participa...watte!?

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019

Participatie.

Wat is dat nu juist?


Het komt erop neer dat je mensen een rol geeft of betrekt bij iets waarmee je bezig bent.


  • Het kan zijn dat je aan een groep mensen vraagt wat hun noden zijn bij de aanleg van een nieuw park in de buurt.

  • Misschien laat je leerkrachten brainstormen over de invulling van een pedagogische studiedag.

  • Of je geeft jongeren beslissingsrecht bij de opmaak van een vrijetijdsbeleid op het internaat waar ze verblijven.


Participatie biedt enorm veel mogelijkheden.

Nog meer uitleg over participatie voor dummies.


41 weergaven