• Pimento

Onderwijs: leerlingenraad zkt. leerlingen

Bijgewerkt op: 24 dec. 2019

Een gekend scenario: niemand wil meer naar de leerlingenraad komen.

Stel je dan de volgende vragen:

  • Hebben de leerlingen voldoende inspraak en een helder mandaat?

  • Op welke manier kan je deelnemers gemotiveerd houden (of krijgen)?

  • Welke winst zit er voor de leerlingen in?

  • Is de vorm van de leerlingenraad op maat van de jongeren?

  • Wordt er iets gedaan met de input die jongeren leveren en wordt dat ook teruggekoppeld? Is de leerlingenraad voldoende bekend bij jou op school?

  • Komt de timing van de leerlingenraad goed uit?

  • Zijn de verwachtingen duidelijk?

Wees kritisch en eerlijk in je antwoorden. En durf jongeren ook te vragen waarom de leerlingenraad volgens hen geen succes (meer) is. Zo kom je misschien sneller tot de kern van het probleem.

Wie weet kan je meteen jongeren inzetten om de leerlingenraad mee nieuw leven in te blazen of om het over een volledig andere boeg te gooien.

43 weergaven