• Pimento

Jongeren als medebeslisser

Bijgewerkt op: 24 dec. 2019

Jongeren hebben evenveel mandaat als de organisatie/school zelf om beslissingen te nemen.


Bijvoorbeeld: jongeren krijgen de volmacht om de buitenspeelruimte mee vorm te geven.

Ze krijgen misschien een afgebakende opdracht: ‘Hoe moet het speeltuig in de buitenspeelruimte eruitzien?’ Of de jongeren volgen het hele project mee op met de raad van bestuur waar ze ook in zetelen.

Hun beslissingsmandaat over de buitenspeelruimte (of de deelopdracht) is even groot als dat van de volwassen vrijwilligers.

  • De jongere mag mee beslissen over bepaalde thema’s, het beleid, enzovoort.

  • De organisatie staat op dezelfde hoogte als medebeslisser.

  • Formele rol

  • De organisatie denkt mee na, voert mee uit en heeft maar een deel van het beslissingsrecht.


Zo kunnen jongeren nog deelnemen aan een participatieproject.

35 weergaven