• Pimento

Jongeren als informant

Bijgewerkt op: 24 dec. 2019

Jongeren krijgen en geven vrijblijvend informatie over een uitgewerkt project.


Bijvoorbeeld: een raad van bestuur van een jeugdwerkorganisatie, bestaande uit volwassen vrijwilligers, ontwerpt plannen voor de buitenspeelruimte. Na goedkeuring van het project worden de jongeren geïnformeerd over de beslissingen die genomen werden.

  • De jongere krijgt en geeft vrijblijvend informatie.

  • De organisatie beslist wat er met die info gebeurt.

  • Vaak informele rol

  • De organisatie heeft weinig verantwoordingsplicht.

Bijvoorbeeld: bevraging via enquête of via een brievenbus waar jongeren ideeën over de plannen voor de buitenspeelruimte kunnen indienen.


Via de participatietrap ontdek je welke rollen jongeren nog kunnen opnemen.

11 weergaven