• Pimento

Jongeren als coproducent

Bijgewerkt op: 24 dec. 2019

Jongeren geven actief mee vorm aan de output van een project maar krijgen niet het recht om beslissingen te nemen.


Bijvoorbeeld: jongeren werken samen met de raad van bestuur aan de uitwerking van het voorstel voor een buitenspeelruimte. Jongeren komen op de volgende vergadering het project mee voorstellen. Uiteindelijk beslist de raad van bestuur wat ze met het voorstel zal doen.

  • De jongere voert bepaalde taken uit, werkt ideeën uit.

  • De organisatie beslist welke taken de coproducent mag opnemen.

  • Formele rol

  • De organisatie volgt nauw op, ondersteunt en koppelt informatie terug.

Zo kan je jongeren nog laten participeren.

12 weergaven