• Pimento

Jongeren als beslisser

Bijgewerkt op: 24 dec. 2019

Jongeren hebben het volledige mandaat om de output van het project te bepalen.


Bijvoorbeeld: jongeren mogen helemaal zelf de buitenspeelruimte vormgeven. Ze weten wat het budget en de deadline zijn. Daarbinnen mogen ze alles zelf beslissen. Ofwel laat de raad van bestuur het hele project los en coacht ze de jongeren langs de zijlijn. Ofwel zetelen er enkel jongeren in de raad van bestuur.

  • De jongere heeft eindverantwoordelijkheid over bepaalde thema’s, het beleid, enzovoort.

  • De organisatie heeft een ondersteunende/coachende rol.

  • Formele rol

  • De organisatie laat de teugels los en kan enkel terugfluiten bij overschrijding van het wettelijk kader.

Ontdek alle manieren waarop je jongeren kan inschakelen.

18 weergaven