• Pimento

Altijd dezelfde jongeren ...

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019

Dit doe je het best als je steeds dezelfde jongeren aantrekt!1. Wed op meerdere paarden


Kies verschillende manieren van jongerenwerving.


Heb je zelf jongeren in je organisatie? Spreek dan verschillende jongeren zelf aan en motiveer hen om mee te doen.


Zijn er geen jongeren verbonden aan je organisatie? Werk dan samen met bevriende jeugdorganisaties in de buurt die jongeren kunnen aanspreken.


2. Heldere verwachtingen van jongeren


Bepaal duidelijk wat je van jongeren verwacht:

  1. Welk minimum engagement is vereist?

  2. Op welke vaardigheden reken je?

  3. Wat krijgen ze ervoor terug?

  4. Wanneer moeten deelnemers zich vrij kunnen maken?

  5. Waarover mogen de jongeren (mee) beslissen?


3. Genoeg tijd voor de werving


Krijg je niet meteen een goed team samengesteld?

Bouw dan tijd in om eventueel de werving te verlengen of opnieuw te starten.


Wees daar kritisch in. Zeker als je grote engagementen verwacht van jongeren is de werving zeer belangrijk.


4. Zoek de magneet


Vraag aan de jongeren die je wil bereiken waarom ze mee zouden willen doen aan je jongerenparticipatieproject. Doe dat informeel.


Met andere woorden: zoek de magneet.


49 weergaven