• Pimento

Vijf veelgemaakte fouten bij participatie

Bijgewerkt op: 24 dec. 2019

1. Er is meer enthousiasme dan er tijd is


Er werd op voorhand geen realistisch tijdbestek van het participatieproject gemaakt.


2. Eerst de vorm bepalen en pas daarna het doel

Bijvoorbeeld: een leerlingenraad oprichten zonder te definiëren waarom leerlingenparticipatie interessant is voor de school of de jongeren.


3. Meteen een duurzaam project willen

Het is vaak interessanter om een klein succes te ervaren, en dus met kleine, kortstondige projectjes te beginnen.

Zo kunnen jongeren wennen aan participatie en bijleren. En zo overtuig je sceptici in je team ook beter van de meerwaarde.


4. Er is geen gedragenheid vanuit het beleidsteam

Daardoor wordt het snel vechten tegen de bierkaai. Een participatieproject moet van bovenaf steun krijgen en gekaderd worden.


5. Het mandaat is niet duidelijk voor de jongeren

Je belooft inspraak, maar je kan misschien helemaal niet garanderen dat er iets met de visie van jongeren gedaan wordt. Zo creëer je schijnparticipatie.

69 weergaven