• Pimento

Tien tips om met jongeren aan participatie te werken

Bijgewerkt op: 24 dec. 2019

  1. Kies een helder doel

  2. Ga na welke meerwaarde het geeft als je jongeren laat participeren

  3. Zorg voor een goed team

  4. Ga na welke meerwaarde het geeft voor iedereen in je organisatie als je jongeren laat participeren

  5. Neem je tijd om aan een helder plan te werken

  6. Geef jongeren een rol op maat

  7. Vraag een externe om je kritische vragen te stellen over je project

  8. Bevraag de jongeren over waar zij inspraak in willen en waar ze zich voor willen engageren

  9. Loopt het niet zoals verwacht, evalueer dan je projectplan

  10. Wees transparant over wat je verwacht van de jongeren

63 weergaven